• No products in the cart.
a
  >    >  June

Artikel ini bakal menjawab persoalan asas tentang pemakaian uniform di kalangan guru-guru KRS/TKRS di sekolah-sekolah, pegawai-pegawai yang memakai uniform KRS di PPD, JPN dan KPM. Dua perkara pokok yang sering ditimbulkan iaitu bagaimana cara berpakaian yang tepat dan siapakah personel yang layak memakainya. Semoga ianya memberi faedah. PEGAWAI KRS

Definisi : Semua kakitangan PPPBS/PPPS di sekolah atau premis KPM yang terlibat dengan KRS atau TKRS. Di sekolah, semua guru yang terlibat dengan KRS/TKRS di panggil PEGAWAI KRS (tiada istilah pegawai TKRS)