MAKLUMAT PEMBELIAN

Untuk urusniaga secara online, sebarang pertanyaan sila hubungi 01119979316


Read more

Daily Archives: June 16, 2016


Tatacara Pemakaian dan Pangkat Pegawai KRS

Tatacara Pemakaian dan Pangkat Pegawai KRS PEGAWAI KRS Definisi : Semua kakitangan PPPBS/PPPS di sekolah atau premis KPM yang terlibat dengan KRS atau TKRS. Di sekolah, semua guru yang terlibat dengan KRS/TKRS di panggil PEGAWAI KRS (tiada istilah pegawai TKRS) (more…)


Read More