MAKLUMAT PEMBELIAN

Untuk urusniaga secara online, sebarang pertanyaan sila hubungi 01119979316


Read more

Pemakaian Pegawai KRS

Tatacara Pemakaian dan Pangkat Pegawai KRS

Tatacara Pemakaian dan Pangkat Pegawai KRS PEGAWAI KRS Definisi : Semua kakitangan PPPBS/PPPS di sekolah atau premis KPM yang terlibat dengan KRS atau TKRS. Di sekolah, semua guru yang terlibat dengan KRS/TKRS di panggil PEGAWAI KRS (tiada istilah pegawai TKRS) (more…)


Read More